ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ส่วนภูมิภาค (ภาค 1-4) เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ รายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ส่วนภูมิภาค (ภาค 1-4) เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2564