ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณศิลาณี เอี่ยมขอพึ่ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 6 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ/กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายวรยุทธ พูลสุข เลขานุการสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณศิลาณี เอี่ยมขอพึ่ง ภรรยาของนายประมาณ เลืองวัฒนะวณิช อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2564 และพิธีฌาปนกิจ วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564.