ประกาศรายชื่อ ทนายความผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 13

ประกาศรายชื่อ ทนายความผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 13