สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ ขอเชิญทนายความ นิติกร นักกฎหมาย และบุคคลผู้สนใจ เข้าสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 1”

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ ขอเชิญทนายความ นิติกร นักกฎหมาย และบุคคลผู้สนใจ เข้าสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความคุ้มครองผู้บริโภค รุ่นที่ 1”
ระยะเวลาอบรม : อบรมทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เริ่มวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
ค่าธรรมเนียมในการอบรม : ทนายความ 4,000 บาท, บุคคลทั่วไป 5,000 บาท
หลักฐานในการสมัคร : รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาใบอนุญาตทนายความ หรือสำเนาบัตรประชาชน
ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สภาทนายความ (คุณทัศนี โนรี) โทรศัพท์ 085-124-3067, 062-239-2451 หรือที่ E-mail : tusnee.11@gmail.com (ในวันและเวลาราชการ)