สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **
หมายเหตุ : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)