ประชาสัมพันธ์จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ประชาสัมพันธ์จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download