สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565

สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 22 มิถุนายน 2565
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **
หมายเหตุ : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)