กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดส่งตารางการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา (มาตรา 134/1)

ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดส่งตารางการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา (มาตรา 134/1) ประจำสถานีตำรวจนครบาล และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญา (มาตรา 134/1) ประจำสถานีตำรวจ ให้กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pay3232@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังทนายความอาสาพื้นที่ส่วนกลาง และแจ้งแนวทางการจัดตารางการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำสถานีตำรวจไปยังประธานสภาทนายความจังหวัด

จึงขอให้ทนายความอาสาดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวผ่านสแกน QR Code หรือลิ้งค์เว็บไซต์ด้านล่าง หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อประสานงานได้ที่ นายพีระพงษ์ ฟุ้งพิพัฒน์ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 092-249-3077

ดาวน์โหลดลิ้งค์ : Click