ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2565

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช 2565 ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น.
โดยสามารถร่วมบุญฯ ได้ดังนี้
– ทำบุญ ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือ ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
– ร่วมทำบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หลักสี่ ชื่อบัญชี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กฐินพระราชทาน) เลขที่บัญชี 948-0-17913-5
ขอให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ทุกท่านเทอญ