ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 8 )

โครงการพัฒนาบุคลากร ขอเชิญทนายความเข้ารับการอบรมเรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 8 )
วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม เดอะทวินโลตัส โฮเทล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
*** รับจำนวนจำกัด ***
สแกน QR Code หรือกดลิ้งค์สมัคร : Download