ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 3)

โครงการพัฒนาบุคลากร ขอเชิญทนายความเข้ารับการอบรมเรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 3)
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
*** รับจำนวนจำกัด ***
สแกน QR Code หรือกดลิ้งค์สมัคร : Download