ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 4)

โครงการพัฒนาบุคลากร ขอเชิญทนายความเข้ารับการอบรมเรื่อง สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ พ.ศ. 2561 – 2565 และปัญหาเกี่ยวกับสภานิติศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ (ภาค 4)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมนภาลัย โฮเทล ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
*** รับจำนวนจำกัด ***
สแกน QR Code หรือกดลิ้งค์สมัคร : Download