สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญทนายความที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท (Negotiation and Mediation Advocacy)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญทนายความที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท (Negotiation and Mediation Advocacy)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ : Click