เปิดที่ทำการสภาทนายความภาค 8

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 9.19 น
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในงานเปิดที่ทำการสภาทนายความภาค 8 และที่ทำการสภาทนายจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และนายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ได้เข้าร่วมด้วยกิจกรรมดังกล่าวและมีนายลือชา เปี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 ประธานสภาทนายความในพื้นที่ภาค 8 และทนายความในจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ ทั้งนี้ นาย ช. เชื้อเพ็ชญ
เพ็ชญไฟศิษฏ์อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 8 และนายวิชัย ศรีรังสฤษดิ์ ทนายความทั้งสองท่านผู้เริ่มก่อตั้งสร้างอาคารที่ทำการสภาทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทนายความในพื้นที่และต่างจังหวัด โดยขอมอบให้เป็นทรัพย์สินของสภาทนายความที่จะได้ใช้เพื่อประโยชน์แก่ทนายความ ต่อไป