อบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 56 และกรณีผู้ผ่านการทดสอบฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1-2/2565

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความ ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 56
และเวลา 13.30 น. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 56 และกรณีผู้ผ่านการทดสอบฝึกหัดงานในสำนักงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1-2/2565 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวเปิดการอบรมฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7, นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ, ดร.ธนพล คงเจี้ยง ที่ปรึกษาเลขานุการ รมต ว่าการกระทรวงยุติธรรม, นายสุเทพ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายสุรชัย ศรีจันทร์ รองประธานกรรมการสำนักนายกและคณะกรรมการ, นายวรยุทธ พูลสุข เลขานุการนายกสภาทนายความ และคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว โดยการอบรมรอบเช้ามีดังนี้ โดยการอบรมรอบเช้ามีดังนี้
– เวลา 09.15 – 10.30 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
– เวลา 10.30 – 12.00 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมทนายความ / ข้าฯจะเป็นทนายความ” โดย นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ
สำหรับการอบรมนี้ เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน โดยมี ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการฯ เป็นพิธีกรร่วมกัน
และช่วงบ่ายเป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทนายความ
จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ