เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ขึ้น โดยในเวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ในการนี้ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติปฐมนิเทศการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นวันที่ 1 ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– พลโทศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าศาลทหารสูงสุด ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ศาลทหาร และการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลทหาร
– อาจารย์กนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ การเตรียมคดีและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลล้มละลายกลางและการฟื้นฟูกิจการ
ให้แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งนี้สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ กำหนดจัดอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) ในระหว่างวันที่ 1-5, 7-11 สิงหาคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขามาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าอบรมวิชาว่าความ