ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการช่วยเหลือทางกฎหมายและด้านวิชาการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับกรมพระธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : กรมพระธรรมนูญ นำโดย น.อ.หญิง จำเรียง ช้างอยู่ ผอ.กสกม.ธน. พร้อมด้วย น.ท.ธีทัต พึ่งพันธ์ หน.สงเคราะห์ทางกฎหมาย 1 กสกม.ธน., พ.ต.อัครพงศ์ กิตติคุณไพโรจน์ รรก.หน.สงเคราะห์ทางกฎหมาย 2 กสกม.ธน., ร.อ.ธันยนันท์ ผดุงเกียรติวัฒนา ร.น.รรก.ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 2 กสกม.ธน., ร.อ.หญิง ณรงค์ธนพร สุขสวัสดิ์ รรก.ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 2 กสกม.ธน., ส.อ.หญิง สุชาดา สักเรนทร์ เสมียนแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 2 กสกม.ธน. และ จ.อ.หญิง รุจิรา สุขอำมาตย์ เสมียนแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 1 กสกม.ธน. เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์ และนายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสานความร่วมมือในเรื่องต่างๆ สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการช่วยเหลือทางกฎหมายและด้านวิชาการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับกรมพระธรรมนูญ