การฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) วันสุดท้ายของการบรรยาย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการบรรยายฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) โดยมีหัวข้อดังนี้
– การดำเนินคดีและกฎหมายสิ่งแวดล้อม บรรยายโดยดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
– การฝึกทักษะ การเขียนคำคู่ความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย บรรยายโดย อาจารย์ธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชา่วาความ
– สรุปหลักเกณฑ์การเขียนคำคู่ความ และขอบเขตการสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 57 บรรยายโดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/ รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
หลังจากจบการบรรยาย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปิดการฝึกอบรมวิชาว่า รุ่นที่ 57 (ภาคปฏิบัติ) แก่นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM