ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจภูธรภูธรสะเดา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น ณ สถานีตำรวจภูธรสะเดา : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และคณะฯ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเดินทางไปยัง สถานีตำรวจภูธรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา