สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 19, 23 – 24 สิงหาคม 2565

สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 19, 23 – 24 สิงหาคม 2565
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **
หมายเหตุ : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)