ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำซองพลาสติกสำหรับใส่สมุดใบอนุญาตทนายความ

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง จัดทำซองพลาสติกสำหรับใส่สมุดใบอนุญาตทนายความ