ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 57

ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 57
📌📌📌กรณีผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติรุ่น 57 ให้เข้ารับการสอบปากเปล่าในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
⭐️⭐️⭐️สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเตรียมในวันสอบปากเปล่า
1. เอกสารรับรองการตรวจเชื้อโควิด 19 ผลตรวจไม่เกิน 48-72 ชั่วโมงก่อนเข้าสอบทุกกรณี (ฉีดครบ ฉีดไม่ครบ หรือยังไม่ได้ฉีดวัคซีน) จำนวน 1 ฉบับ ออกโดยบุคลากรทางการแพทย์ (รพสต เภสัชกร โรงพยาบาล คลินิก หรือจุดบริการตรวจโควิท)
2. บัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประชาชน
3. ค่าคำขออบรมจริยธรรม 1,000 บาท
หมายเหตุ
1.นักศึกษาทุกท่านจะต้องรายงานตัวตามกำหนดเวลา ถ้ามาไม่ทันการรายงานตัวถือว่าไม่ผ่าน การสอบปากเปล่า และจะต้องแต่งกายตามระเบียบของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ
2.ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
3.นักศึกษาทุกท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามจุดที่จัดไว้ในระหว่างการสอบปากเปล่า
📌📌📌 และผู้ผ่านการสอบปากเปล่าจะต้องเข้ารับการอบรมมรรยาทและจริยธรรม (ภาคบังคับ 3 ชั่วโมง) ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 รายงานตัวเวลา 08.00 – 08.50 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
📌📌📌กรณีสอบไม่ผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติให้ดำเนินการดังนี้📌📌📌
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติลงทะเบียนรักษาสถานภาพเพื่อรักษาผลการสอบภาคทฤษฎี และผลการฝึกภาคปฏิบัติไว้ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และทางไปรษณีย์
เอกสารประกอบการรักษาสถานภาพ
1.แบบฟอร์มการรักษาสถานภาพ
2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมหรือสำเนาบัตรประชาชน
3.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
4.ค่าธรรมเนียม 1,500.- บาท ทางไปรษณีย์ 1,550.- บาท
ประกาศผลสอบภาคปฏิบัติ 57>>>Download
แบบฟอร์มรักษาสถานภาพ >>> Download
แบบฟอร์มการชำระเงิน 7-11 >>>Download
แบบฟอร์มการชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ >>> Download