ประกาศผลสอบ ภาคทฤษฎี รุ่น 59

ประกาศผลสอบภาคทฤษฎี รุ่น 59
✨✨✨นักศึกษาที่สอบผ่านภาคทฤษฎี รุ่น 59 สามารถยื่นแจ้งฝึกภาคปฏิบัติ รุ่น 59 ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
ประกาศผลสอบ ภาคทฤษฎี รุ่น 59 >> Click