ผังรายงานตัวผู้เข้ารับอบรมจริยธรมฯ และพิธีรับประกาศนียบัตรรุ่น 57 และผู้รักษาสถานภาพ

ผังรายงานตัวผู้เข้ารับอบรมจริยธรมฯ และพิธีรับประกาศนียบัตรรุ่น 57 และผู้รักษาสถานภาพ ในวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
⏰(รอบเช้า) รายงานตัวเข้ารับการอบรมจริยธรรม เวลา 08.00 – 08. 50 น.
*** หากพ้นกำหนดเวลาในการรายงานตัวจะไม่อนุญาตให้เข้าอบรมจริยธรรมฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***
⏰(รอบบ่าย) รายงานตัวเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตร รายงานตัวเวลา 12.00 – 12. 45 น.
*** หากพ้นกำหนดเวลาในการรายงานตัวจะไม่อนุญาตให้เข้าอบรมจริยธรรมฯไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***
เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้
1.หลักฐานผลตรวจเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK หรือ RTPCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (กรณีฉีดครบ/ไม่ครบ และกรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องมีผลตรวจโควิด 19 ทุกกรณี) ออกโดยบุคลากรทางการแพทย์,เภสัช ,คลินิก,รพสต. หรือสถานพยาบาล
2.บัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชน
3.หน้ากากอนามัย (สีขาว)
>>>> การแต่งกาย<<<<
👨‍🦰 ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมชุดสูทสากลสีดำ,กรมท่า กางเกงสแล็คสีดำ,กรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงเท้าสีดำ
👩‍🦰 หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีดำ สวมชุดสูทสากลสีดำ,กรมท่า โดยใช้กระโปรงทรงสอบเสมอเข่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ถุงน่องสีเนื้อ และรวมผมเก็บให้เรียบร้อย
📌📌📌ผู้เข้ารับการอบรมจริยธรรมฯ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเข้ารับอบรมมรรยาทและจริยธรรมทนายความ
***ในวันดังกล่าวจะมีบริการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความ จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น***