อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 57

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 57 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวเปิดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 57 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ/ประธานกรรมการมรรยาททนายความ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7, นายสุรสีห์ พลไชยวงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรี, นายสุเทพ สมจิตร รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายสุรชัย ศรีจันทร์ รองประธานกรรมการสำนักนายกและคณะกรรมการ, นายจรัล ลับเนตร เลขานุการสภาทนายความภาค 1, และนายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว โดยการอบรมรอบเช้ามีดังนี้

– เวลา 9.15 – 10.30 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระมหาอดิเดช สติวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

– เวลา 10.30 – 11.30 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– เวลา 11.30 – 12.00 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “มรรยาททนายความ-ข้าฯจะเป็นทนายความ” โดย นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ/ประธานกรรมการมรรยาททนายความ

สำหรับการอบรมนี้ เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน โดยมี ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1/รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ, นายธีรพล ลิมวัฒนานนท์ กรรมการอำนวยการฯ เป็นพิธีกรร่วมกัน.