พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 57

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 57 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ, นายเกษม สรศักดิ์เกษม อดีตนายกสภาทนายความ/ประธานกรรมการมรรยาททนายความ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และกรรมการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ เข้าร่วมพิธี.

ทั้งนี้ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพทนายความ

จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความฯ.