สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่

สำนักงานทะเบียนสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้รับใบอนุญาตทนายความใหม่ นัดรับวันที่ 20 กันยายน 2565
** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร **
หมายเหตุ : สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)