ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ชุติมา สุขสมเกษม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 4 วัดราษฎร์บำรุง ถนนเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบให้นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมนายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ชุติมา สุขสมเกษม มารดาของนายเชษฐ์ สุขสมเกษม อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 – 17 กันยายน 2565 และพิธีฌาปนกิจ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565.