โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน(กรุงเทพมหานคร)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน(กรุงเทพมหานคร) โดยมีดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับหัวข้อในการเผยแพร่มีดังนี้
– กฎหมายใหม่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรฯ บรรยายโดยนายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร กรรมการโครงการเผยแพร่กฎหมาย
– กฎหมายใหม่เกี่ยวกับความรุนแรง ในครอบครัว บรรยายโดยนางภาณี นิ่มเฉลิม กรรมการโครงการเผยแพร่กฎหมาย
– กฎหมายใหม่เรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และการซื้อขายทางออนไลน์ บรรยายโดยนางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ กรรมการโครงการเผยแพร่กฎหมาย
– การได้รับความยุติธรรมจากหน่วยงาน หรือองค์กรใดเมื่อมีคดีอาญา บรรยายโดยนายศุภพิชัย แอกทอง กรรมการโครงการเผยแพร่กฎหมาย
ทั้งนี้ สำหรับโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน(กรุงเทพมหานคร) มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยมี นายศุภพิชัย แอกทอง กรรมการโครงการเผยแพร่กฎหมาย เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย