ประชุมหารือแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ก.ร.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจเรตำรวจ : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบให้นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมหารือ แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ก.ร.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ