ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสุวิทย์ โบพานิชย์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ วัดปริวาสราชสงคราม ศาลา 1 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ มอบให้นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสุวิทย์ โบพานิชย์ บิดาของนายอาทิตย์ โบพานิชย์
สำหรับงานสวดอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 – 25 กันยายน 2565 และพิธีฌาปนกิจ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565.