นายกสภาทนายความ ร่วมพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุณนาค อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 8 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ พร้อมนายคำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ และนายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศาสตราจารย์พิเศษ มารุต บุณนาค อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่วันที่ 25 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา18.30 น.