นายกสภาทนายความร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสุวิทย์ โบพานิชย์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ วัดปริวาสราชสงคราม ศาลา1 ถนนพระรามสาม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายสุวิทย์ โบพานิชย์
สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมจะมีตั้งแต่วันที่ 21-25กันยายน 2565 และพิธีฌาปนกิจในวันจันทร์ที่26 กันยายน 2565 เวลา17.00 น.