แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ทีมฟุตบอลทนายความคลองสามวา เข้ามอบกระเช้าและแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ โดยมี นายสงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร และนายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/รองเลขาธิการ/กรรมการประสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ.