แสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพงศ์สันต์ ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด พร้อมคณะฯ เข้ามอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่ ดร.วิเชียร ชุบไธสง เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาทนายความ.