ผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 58

ผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 58 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก
เอกสารที่ต้องใช้เข้าห้องสอบ
1.บัตรประจำตัวสอบ หรือบัตรประชาชน (รุ่น 58 ให้เตรียมใบเสร็จการลงทะเบียนสอบด้วย)
2.ผู้ที่รักษาสถานภาพทางไปรษณีย๋ ถ้าไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าห้องสอบได้ (ผู้ที่รักษาสถานภาพแล้วไม่ต้องลงทะเบียนสอบ)
*** ไม่อนุญาติให้นำนาฬิกา เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ***
>>>นักศึกษาทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการเข้าสอบภาคปฏิบัติ รุ่น 58 <<<
ผังที่นั่งสอบ >>> Download