ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ทนายความสมศักดิ์ พุ่มประยูร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ทนายความสมศักดิ์ พุ่มประยูร อดีตกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สภาทนายความฯ โดยมีสมาชิกทนายความเข้าร่วมงานไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. สวดอภิธรรม (รวม 4 วัน)
กำหนดการพิธีฌาปนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น.
ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี