แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร พ.ต.ท. ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และหารือถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสภาทนายความกับชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและด้านวิชาการร่วมกัน