วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารสภาทนายความ, สมาชิกสภาทนายความ และเจ้าหน้าที่
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์