ประกาศคณะกรรมการชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ที่ พิเศษ 1/2565 เรื่อง ทีมฟุตบอลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24

ประกาศคณะกรรมการชมรมฟุตบอลสภาทนายความ ที่ พิเศษ 1/2565
 
เรื่อง ทีมฟุตบอลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24