ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดทำการครบรอบ 25 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์และรองเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เปิดทำการครบรอบ 25 ปี โดยมีนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ