ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 6/2565 เรื่อง การลงทะเบียนทดสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2566

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 6/2565
เรื่อง การลงทะเบียนทดสอบ กรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2566
เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566
***ไม่รับทางไปรษณีย์ สามารถให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้***