พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬาทนายความ และจับฉลากแบ่งสายฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬาทนายความ โดยมี นายไพบูลย์ แย้มเอม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ, นายฉัตรประพล แย้มเพริศศรี กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3, นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 5, นายสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายยุทธนา เนติศุภชีวิน กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 8 และนายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 ร่วมมอบและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบดังกล่าว โดยมีการมอบรางวัลให้กับกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้

– กีฬากอล์ฟ = รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ประเภท Guest, Lawyer Member Filght A Filght B และ Filght C และรางวัล Overall Low Gross

– กีฬาเปตอง = รางวัลทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ประเภทชาย – หญิง

– กีฬาบาสเกตบอล = รางวัลทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2

– กีฬาแบดมินตัน = รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ประเภทรุ่นไม่จำกัดอายุ สาย A – สายB, รุ่นอายุรวมไม่เกิน 100 ปี, รุ่นอายุรวมไม่เกิน 120 ปี, รุ่นอายุรวมไม่เกิน 130 ปี และรุ่นคู่ผสม สาย A – สาย B

– กีฬาเทนนิส = เป็นการแข่งขันที่ไม่นับผลคะแนน เนื่องจากเป็นกีฬาสาธิต

นอกจากนี้ได้จับฉลากแบ่งสายฟุตบอล Lawyer’s Cup ครั้งที่ 24 รอบ 16 ทีมสุดท้าย เพื่อเข้าชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอล LAWYER’S CUP ครั้งที่ 24.