มอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

วันนี้ ( 19 มกราคม 2566) เวลา 11.45 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ นายทะเบียนสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นางธัญนุช หงษ์ทอง รองหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายสำนักนายกและกรรมการ สภาทนายความ และนางสาวรัชตา ลือลาภ หัวหน้างาน สำนักงานทะเบียนทนายความ เป็นผู้แทนรับมอบกระเช้าผลไม้ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 จากนายเมธ์ ปุ่มเป้า นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย และคณะ