เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อยก ศรีจันทร์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคุณพ่อยก ศรีจันทร์ บิดาของนายจำนงค์ ศรีจันทร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 9 นายสมยศ กระแสรัตน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดยะลา นายบรรยง พงศ์ธไนศวรรย์ รองเลขานุการกรรมการสภาทนายความภาค 9 และคณะทนายความจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาร่วมสวดพระอภิธรรม ณ วัดปทุมวารี ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี.