ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายชณะพงษ์ ศิริรัตนพงษ์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเช็คฌาปนกิจให้แก่ นายปิยะณัฐ พงศ์นนทพัทธ์ และ นางสาวกานต์สินี พงศ์นนทพัทธ์ ผู้รับเงินสงเคราะห์ของ นายชณะพงษ์ ศิริรัตนพงษ์.