ผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2566

ผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ครั้งที่ 1/2566
สอบวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 13.30 – 17.30 น.
ผังสอบ >>>> Download