คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 เข้าขอบพระคุณ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 โดยนายปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์ ประธานคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 74 พร้อมคณะ เข้าขอบพระคุณ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความอนุเคราะห์โอวาทแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 74 และร่วมถ่ายรูปและร่วมหารือเรื่องทนายความในปัจจุบันและให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน