ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 คุ้มครองให้ความปลอดภัย แก่ประชาชน อำนวยความยุติธรรม สร้างสรรค์ ความสุข ป้องกันและปรับคุณภาพชีวิตแก่ผู้ก้าวพลาด ให้โอกาสร่วมในสังคมด้วยความเชื่อมั่น โดยหลักกฎหมายและนวัตกรรม”
วันนี้ ( 15 มีนาคม 2566 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 และบริเวณลานหน้าศูนย์บริการงานคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีและร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ