อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป) ครั้งที่ 6/2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป) ครั้งที่ 6/2566
วันนี้ ( 15 มีนาคม 2566 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ กนอ. เลขที่ 618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ : ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน (โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าทั่วไป) ครั้งที่ 6/2566 ร่วมพิจารณาวาระสำคัญได้แก่แนวทางการดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว